За връзка с нас

Нашите данни:

Сини Трейд ООД
София, жк Младост 1, бл. 88А
ЕИК BG203312338
МОЛ: Николай Тодоров


За връзка с нас:

телефон – 0887 423 224
имейл – info@delishu.com


Адрес за кореспонденция:

България, с. Кубратово, бул. София 7


Телефон за онлайн поръчки:

0887 423 224